Thursday, June 30, 2022

Về Cuối Dốc Sầu Em Chờ - Nguyễn Đạm Luân

Về cuối dốc sầu em chờ
 


Em về chờ cuối dốc chiều

Tiếng xe ngựa cũ khuất theo nắng tàn

Chân xưa tìm lối địa đàng

Chưa quen dấu chợt chớm tan buổi đầu

Mưa đong đưa lá Thu sầu

Hồn xa xót nhớ thuở đầu mới thương

Cỏ cây cũng đã biết buồn

Từ hôm ngựa mỏi chân buông tạ tình

Vẫn ngồi cuối dốc lặng thinh

Ngậm ngùi chờ đó riêng mình quặn đau

Dốc chiều cuối dốc chiều sầu

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: