Monday, June 20, 2022

Trắng Đôi Tà Cơn Mưa Muộn - Thuyên Huy

 Trắng Đôi Tà Cơn Mưa Muộn

 


Áo trắng một thời gió Hạ bay

Đường xưa ngượng ngập cành Phượng gầy

Ở đây còn đó cơn mưa muộn

Những giọt mưa buồn trong mắt cay

 

Lỡ rồi đò ngang đã qua sông

Hoàng hôn ngơ ngẩn tím xuôi dòng

Mờ xa dáng nhỏ đôi tà khép

Sóng vỗ từng cơn sóng trong lòng

 

Cũng đó lối cũ con đường xưa

Có những chiều buồn nghe tiếng mưa

Bóng nhỏ nón nghiêng ai cuối phố

Sương nhạt đôi tà nhịp gió thưa

 

Phượng cuối mùa sầu tan tác rơi

Tiếc thương còn lại chút hương đời

Áo trắng thôi bay trong nắng Hạ

Chờ mong giờ đã ngút ngàn khơi

 

Thuyên Huy

Mùa tựu trường quê người 2021

No comments: