Sunday, August 28, 2022

Ở Đó Nơi Này - Thuyên Huy

Ở Đó Nơi Này

 

Để tặng Đổ Thị H.Y, kỷ niệm của một thời của những ngày chỉ mới thấy nhớ mà chưa biết thương nửa thế kỷ trước.
 

Em theo mẹ về nơi xứ lạ

Xóm nghèo thôi nhóm lửa chiều hôm

Ở đó nơi này xa xăm quá

Bông cải vàng ngoài luống hết thơm

 

Bờ mương hàng trâm bầu trổ muộn

Nước rạch cùn ròng lớn trái mùa

Chiếc xuồng con nằm chờ mưa xuống

Buổi chợ nghèo thưa vắng người mua

 

Lớp học chỗ ngồi giờ bỏ trống

Chữ viết hờn phấn trắng bảng đen

Góc sân trường người trông kẻ ngóng

Đường chiều về thấy lạ không quen

 

Nắng Hạ vẫn hồng nơi em đó

Hay chỉ là Thu ngập lá vàng

Có lần nào nhớ mùa hoa cũ

Nhặt phượng chờ trễ chuyến đò ngang

 

Tiếng bìm bịp kêu buồn hơn trước

Chiều đứng nhìn sông nhớ một người

Trời hởi làm sao mà quên được

Bao giờ tình mới chết trong tôi

 

Thuyên Huy 

No comments: