Friday, August 12, 2022

Về Nhà Ngoại - Thuyên Huy

 Về Nhà Ngoại
 
Con theo mẹ đi đò về thăm ngoại

Trời bây giờ vừa mới chớm sang Thu

Đường đất làng lá vàng che bông dại

Nhà ngoại nghèo sau mấy rặng mù u

 

Cây bưởi già rộn cành bông trắng nở

Tím một màu trái chín dãy mồng tơi

Năm ngoái qua rồi mà con vẫn nhớ

Canh cá lòng tong ngọt quá ngoại ơi

 

Tóc ngoại già bạc phơ như khói bếp

Bên hè sau hâm hấp nắng chiều lên

Ngoài đồng xa vẳng tiếng chim bìm bịp

Nồi cơm thơm thơm mùi tóc ngoại hiền

 

Ngọn đèn dầu leo lét trong đêm tối

Tiếng ễnh ương khắc khoải kêu ngoài mương

Bóng ngoại gầy run run trên vách mõi

Con ngồi nhìn thương biết mấy mà thương

 

Ngày con về ngoại dắt ra đầu ngõ

Dặn mấy lời mẹ chậm bước theo sau

Bến đò dọc đông người chờ dưới đó

Con xuống đò ngoại khóc con biết đâu

 

Đèn nhà con cũng khi mờ khi tỏ

Con ngóng chờ mùa Thu tới năm sau

Năm sau mất đi ngoại không còn nữa

Muôn nẽo đường biết tìm ngoại ở đâu

 

Thuyên Huy

Nhớ ngoại tôi quê nghèo LG

No comments: