Monday, August 15, 2022

Trả Lời Quý Bạn Đọc - 304Đen

 

TRẢ LỜI QUÝ BẠN ĐỌC

Để trả lời chung cho một số quý bạn đọc hỏi về cuốn sách bằng tiếng Anh “Where the Happiness Begins” của Thuyên Huy, 304Đen xin đăng lên đây bìa và lời đề tựa của nhà xuất bản Athena Press, cuốn này có thể mua qua các trang mạng bán sách hiện nay. Cám ơn quý bạn đọc.

BĐH – 304Đen

No comments: