Monday, August 15, 2022

Trong Mắt Em Mùa Thu - Thuyên Huy

 Trong Mắt Em Mùa Thu

Tặng một người có mùa thu hồng trong mắt xứ Huế

 

Tôi gởi mùa Thu trong mắt em

Để thôi còn thức trắng thâu đêm

Ngồi chép bài thơ tình ai đó

Bài thơ mà tôi không nhớ tên

 

Em giữ mùa Thu đó giùm tôi

Để tôi còn có được ngày vui

Thôi đi đếm bước mình ngoài phố

Nhặt nắng hoàng hôn xếp lá rơi

 

Em đi mang mùa Thu đó theo

Cho bến thôi chờ chuyến xe chiều

Tôi không phải làm người đưa tiễn

Đưa tiễn một thời mới biết yêu

 

Mùa Thu cũng theo mắt em đi

Nhạt nhòa sầu lá khép bờ mi

Hình như đọng chút dòng lệ muộn

Tôi biết mùa Thu sẽ quên về

 

Thuyên Huy

Tàn thu 2022

No comments: