Wednesday, August 24, 2022

Từ Hôm Em Về Đó - Nguyễn Đạm Luân

Từ Hôm Em Về Đó
 
Từ hôm em về đó

Thôi còn đến giáo đường

Tôi không qua lối cũ

Của ngày mới biết thương

 

Thêm một lần pháo nổ

Có ai đó theo chồng

Đì đùng vang trên phố

Áo hoa giữa chợ đông

 

Đêm chong đèn gác trọ

Đọc lá thư cuối cùng

Gởi tôi chiều hôm đó

Sáng mai em sang sông

 

Trời bây giờ mưa muộn

Phượng tàn từ lâu rồi

Chiều cũng thường chậm xuống

Phố xưa không còn vui

 

Tạ ơn lời từ biệt

Dù có chút muộn màng

Đâu còn gì nuối tiếc

Chỉ một chuyến đò ngang

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: