Wednesday, January 11, 2023

Đá Cũng Khóc Thầm - Nguyễn Đạm Luân

 Đá Cũng Khóc Thầm
 Ngồi nghe tượng đá khóc thầm

Giấc mơ hoa thuở trăm năm đâu còn

Mưa rơi từng giọt soi mòn

Soi mòn trang điểm phấn son một thời

Lẻ loi từ độ mất người

Hồn đau rời rã tuổi đời buông xuôi

Lại qua người cũng ngậm ngùi

Thương cho những giọt sầu rơi dạ cầm

Vẫn đôi mắt nhìn xa xăm

Tượng rưng lệ muộn gọi thầm cố nhân

Thôi về đó chốn mộ phần

Thiên thu cho trọn có ngần ấy thôi

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: