Sunday, January 15, 2023

Phố Biết Buồn - Thuyên Huy

Phố Biết Buồn

 


Bên kia sông phố biết buồn

Giáo đường cũng muộn hồi chuông thánh chiều

Lối quen xuống phố tiêu điều

Nhà ai cổng khép hắt hiu nắng tàn

Ngõ xưa xếp lá thu vàng

Đường qua bên đó sầu tan tác sầu

Gánh hàng hoa đã nhạt màu

Chợ thưa người vắng úa nhầu sắc hương

Bên này phố chập chờn sương

Người mang nổi nhớ người vương vấn chờ

Lạnh lùng sông cứ đôi bờ

Sóng xô đuổi cuộc tình hờ đi xa

Trơ vơ cầu vắng người qua

Phố buồn từ độ thiếu tà áo quen

 

Thuyên Huy


No comments: