Sunday, January 22, 2023

Tết Tha Hương - Trần Công/ Lão Mã Sơn

 TẾT THA HƯƠNG

 


Tết Tha Hương, nhớ Tết quê nhà

Từ xưa, cổ tục của Ông-Bà                            

Hăm lăm Tháng Chạp, ngày tảo mộ

Tiễn Táo Quân vào tối hăm ba                                    

Bánh chưng xanh, thịt kho, dưa giá

Chiều ba mươi cúng rước Ông Bà. 

                                  

Nay sống tha phương trên xứ lạ

Mừng Xuân trong cảnh kẻ không nhà.

Đầu Năm đón Tết trên gác trọ

Mua cơm hàng quán cúng ông bà

Lặng nhìn hương khói lòng thương nhớ

Thân nhân quá cố, nhớ Mẹ Cha!

 

Con cháu đi làm không đươc nghỉ

Sở Mỹ không cho nghỉ Tết ta.

Tối đêm mồng một  đầu năm mới

Điện thoại, điện thư chúc thọ Cha.

 

Tết đến buồn lòng người mất nước                                                                                                    

Xuân về xót dạ kẻ tan nhà.

Giữa đêm trừ tịch không tiếng pháo

Nâng cốc mừng Xuân, Ta với Ta.

                              

 Hoa Đô, Xuân Quý Mảo 2023              

Trần Công/Lão Mã Sơn

No comments: