Friday, January 20, 2023

Ba Mươi Tết Anh Về - Thuyên Huy

 Ba Mươi Tết Anh Về



 











Anh về sáng Ba Mươi

Chợ quê nghèo vừa nhóm

Đường làng rộn người vui

Mai đầu làng đã chớm

 

Cũng buổi chợ ngày xưa

Anh về lại chốn cũ

Vẫn Xuân vàng nắng mơ

Người quen không còn đó

 

Nôn nao người chào nhau

Duyên quê mừng câu chúc

Vạn Thọ vàng một màu

Lá xanh vương chùa Trúc

 

Cổng làng rộn tiếng lân

Sân chùa vang pháo nổ

Ngây ngất trời đầu Xuân

Đâu rồi người năm cũ

 

Chiều thưa người chợ tan

Một mình trên bến vắng

Chờ bên sông đò sang

Không người bến thôi nắng

 

Mang nổi buồn anh đi

Chiều Ba Mươi ở lại

Chắc rồi sẽ không về

Dù nơi này vẫn vậy

 

Thuyên Huy

No comments: