Thursday, January 26, 2023

Đừng Hỏi Thu Đến Chưa - Thuyên Huy

 Đừng Hỏi Thu Đến Chưa
 
Người hỏi tôi mùa Thu đến chưa

Mùa Thu tàn sớm tự bao giờ

Từ độ người không về chốn cũ

Thu buồn nên phố cũng ngẩn ngơ

 

Người đã không về hỏi làm chi

Tiếc thương cho lắm chẳng được gì

Áo xưa đã thôi vàng hoa Cúc

Hội ngộ rồi cũng phải chia ly

 

Đừng hỏi phố còn mưa Thu không

Mưa vẫn là mưa của ngại ngùng

Của ngày mới quen con đường cũ

Tôi anh song bước nón che chung

 

Thu sớm tàn nên lá thôi rơi

Ở đây giờ phố thiếu một người

Con sông cũng quên bồi quên lỡ

Quán hẹn năm nào đã mất vui

 

Hôm nay trời đã lại vào Thu

Mùa Thu tôi không đợi không chờ

Đường xưa phố buồn thay màu lá

Một mình tôi với phố bơ vơ

 

Thuyên Huy

No comments: