Sunday, January 15, 2023

Chiều Mưa Thu Qua Sông - Nguyễn Đạm Luân

 Chiều MưaThu Qua Sông 


Qua sông chiều mưa thu

Lá thay màu ngoài phố

Nhạt nhòa đường sương mù

Em gầy vai dáng nhỏ

 

Phố chiều vắng người qua

Lẻ loi đôi cánh nhạn

Mưa gần rồi mưa xa

Em cũng thời áo trắng

 

Phố buồn nhiều ít vui

Tôi nhìn theo ngơ ngẩn

Đường phượng muộn ngủ vùi

Rụng rơi hoa thờ thẩn

 

Nón nghiêng vành dưới mưa

Bên hiên người em nép

Vẫn đó đường phố thưa

Áo đôi tà hờ khép

 

Đứng bên em lặng thinh

Ngập ngừng không dám nói

Mưa tạnh tôi một mình

Em bỏ đi quá vội

 

Cùng bên này một phố

Nhà em cổng tường hoa

Nhà tôi nghèo hẻm nhỏ

Gần mà sao rất xa

 

Nguyễn Đạm Luân

Nhớ người xa 2022

 

No comments: