Friday, January 20, 2023

Sài Gòn Chiều Thứ Bảy - Nguyễn Đạm Luân

 Sài Gòn Chiều Thứ Bảy
 


Sài Gòn chiều thứ bảy

Nơi chỗ hẹn hôm nào

Chờ em rồi không thấy

Lòng buồn buồn làm sao

 

Eden chiều thương xá

Gia Long người bên người

Vàng lá me rộn rã

Thánh Tôn rộn ràng vui

 

Tam Đa vàng hanh nắng

Cay mắt tô bún bò

Pasteur cà phê đắng

Buồn này ai biết cho

 

Trên xích lô ai xuống

Cũng áo màu hoa cà

Gặp nhau chiều nắng muộn

Nhưng áo của người ta

 

Một mình về đường cũ

Duy Tân dài thật dài

Giảng đường bàn ghế rũ

Công trường hoa giấy bay

 

Sài Gòn chiều thứ bảy

Ngựa xe người và người

Chỗ hẹn xưa vẫn vậy

Chỉ mình tôi với tôi

 

Nguyễn Đạm Luân

 

 

 

No comments: