Sunday, January 1, 2023

Đi Xin Một Cuộc Tình - Thuyên Huy

 

Đi Xin Mt Cuc Tình

Tng người quen, tên T, đã có thi đi xin cuc tình mà không ai cho mt góc sân trường cũ, quê xưa.

 
Chiu xung dn góc ph

Tan tác hoa nng rơi

Người ăn mày ngi đó

Ngoài đường vn đông người

 

Hơn na đi mt mõi

Đi xin mt cuc tình

Ch đi không ai gi

Tri đt c lng thinh

 

Mòn chân m cát bi

Đường trn áo vá phai

Thiên đường chưa m li

T tơi thân xác gy

 

Khách qua đường b li

Nón rách my đng tin

Không thy tình trong y

Cũng không mt chút duyên

 

Người ăn mày bt khóc

Hn qun tht ni đau

Lê bước đường cô đc

Đi gia ph muôn màu

 

Thuyên Huy

X ca người cui đông 2022

 

No comments: