Tuesday, August 23, 2016

Ngẩn Ngơ Thế Sự 3 - vkp Phượng tím


NGẨN NGƠ THẾ SỰ 3 

 
Không phải “giậu đổ bìm leo”
Nghe... sao nỡ để bay vèo qua tai?
Chủ nhiều tâm sự đắng cay
Thở than Đầy tớ cứ hoài nhiểu nhương
Tớ xử phạt Chủ ngoài đường
Đúng sai cũng chịu, nhún nhường qua truông
Tớ ăn như con thuồng luồng
No thân cũng phải cúng dường quan ma
Chớ dại mà đòi kiểm tra
Tớ trên che chở... bảo là không sai
Vì Tớ công tác dạn dày
Cần phải bồi dưỡng, ăn hoài có sao?
Chủ ngậm bồ hòn chịu đau
Muốn yên thân, móc hầu bao chung liền...

*
Sinh nhật cha ông tớ truyền
Không nhận quà cáp... làm phiền Chủ thôi
Bao thư chúc thọ đủ rồi
Đô la đem đổi mấy hồi... thẻ xanh
“Tẫu vi thượng sách” đã rành
Cư dân nước Mỹ an lành tự do

 *
Chủ vẫn áy náy âu lo
Biết đâu Tớ khác ăn to hơn nhiều?
Khổ thay đời Chủ chắt chiu!
“Bao năm đốn củi chỉ thiêu một giờ”
Cho nên Chủ cứ ngẩn ngơ
Ra vào lẩn thẩn mong chờ kiếp mai
Được làm Đầy tớ xứ này!!!

           
Saigon 19/8/2016

Vkp phượng tím

No comments: