Sunday, August 14, 2016

Ngẫn Ngơ Thế Sự - vkp Phượng tím


NGẨN NGƠ THẾ SỰ 

 

Con gái xứ mình tội nghiệp lắm
Ra đường ăn mặc rất phong phanh
Váy ngắn quần đùi lên tới háng
Áo hai dây... thấy sạch sành sanh!

*
Đi trên phố giống người tiền sử
Chắc mẹ cha nghèo rớt mồng tơi?
Nên chỉ che thân... manh khố nhỏ?
Đồi núi lộ thiên... thách thức đời?

*
Nhân viên nhà nước đâu rảnh rỗi
Làm việc xứng đáng tám giờ vàng
Không cà phê cũng đi nhậu nhẹt
Bình luận hét hò tới cổ khan!

*
Đại gia quan tham thân khốn khổ
Bán hết nhà xe, ôm đô sang
Đến nước tư bản đang giãy chết
Mỹ quốc xa xôi vạn dặm ngàn!

*
Ngày qua tháng lại buồn hận tiếc
Giả mù câm điếc, khỏi nhìn đời
Sắp tận thế, ganh đua chi nữa!
Ngẩn ngơ thế sự... khóc hay cười???

 
Saigon 12/8/2016
Vkp phượng tím

 

 

No comments: