Friday, August 26, 2016

Nghe Sông Trở Mình Buồn - Thuyên Huy


Nghe Sông Trở Mình Buồn

 Nhớ một lần qua Bến Kéo - Tây Ninh của nửa đời người trước

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều nghe sông trở mình buồn
Người qua bên ấy phố luồng tiếng mưa
Đường quen cũng sỏi đá xưa
Cũng hoa phượng úa cuối mùa hạ đi
Ngữa tay hứng giọt xuân thì
Nửa ôm thương tiếc nửa ghì nhớ nhung
Người cho tôi chút thẹn thùng
Để đêm mông mị ngại ngùng gối chăn
Duỗi đời mòn vết xe lăn
Một mai tình chợt tình giăng mắc sầu

 
Thuyên Huy

 

No comments: