Monday, April 13, 2020

Làm Ăn Với Giặc - Thơ Xướng Họa Nhóm Thi Hữu


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 7- THI HỮU


Bài xướng:

   
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÀM ĂN VỚI GIẶC

Giặc bệnh phen này chớ dễ ngươi
Phòng thân lánh dữ bớt tin người
Tây Âu tang tóc cùng hang ngõ
Bắc Mỹ lầm than cũng ngút trời
Kẻ ác đếm tiền cười ngạo nghễ
Dân lành đếm xác lệ tuôn rơi
Cha ông ngày trước từng khuyên bảo
Với giặc làm ăn lỗ chẳng lời.
                

Chu Hà

 

Họa 1:

 

              

KẺ GIAN ÁC


Cảnh giác “Cô –Na” chớ  hổ ngươi
Hiểm nguy  giết hại biết bao người
Bắt tay kẻ ác, gieo tang tóc
Rước họa vào thân oán thấu trời
Nước Ý túng cùng vay nặng lãi
Việt Nam nối gót lệ trào rơi
Giật mình thế giới tràn "vai- rết"
Nguyền rủa quân gian chẳng tiếc lời!
               

Thiết Bảng

1. *Coronavirus Vũ Hán .

2. *virus

 

Họa 2:

 

 TỘI ÁC

 
Dịch bệnh hoành hành chính bọn ngươi,
Âm mưu hãm hại cả loài người.
Năm châu hoảng loạn thây đầy đất,
Bốn biển kêu than tiếng ngất trời.
Tội ác dã tâm không chối cãi,
Điêu ngoa bản chất chẳng buông rơi.
Nhân gian rõ mặt tên đồ tể,
Rồi sẽ tiêu tan vốn lẫn lời.

 
Ngô Đình Phùng

 

 

 

No comments: