Wednesday, April 29, 2020

Tháng Tư Đường Phố Lạ - Thuyên Huy


Tháng Tư Đường Phố Lạ

 
 Người đứng bên lề đường phố lạ
Tháng tư lần nữa tháng tư buồn
Chưa phải lập đông sao buốt giá
Ngậm ngùi làm kẻ mất quê hương

 
Tức tưởi bó tay buông súng trận
Cuộc chiến chưa tàn đã mất nhau
Quê cha tan tác trời u uẩn
Đất mẹ đau thương một cỏi sầu

 
Cây cỏ điêu tàn trơ bóng giặc
Đớn đau thôn xóm phủ màu tang
Lưng còng mẹ gánh đời xơ xác
Gầy vai cha nuốt kiếp nhọc nhằn

 
Bạn bè giờ nằm yên dưới mộ
Cũng đành ôm mối hận thiên thu
Nước non từ đó sầu vạn cỗ
Biệt ly nghe quặn thắt cơ đồ.

 
Sẽ có một ngày người trở lại
Bên nhau hát khúc “Ly Rượu Mừng
Hết rồi bóng giặc tháng tư ấy
Quê nhà hoa nở rực trời xuân.

Thuyên Huy 
Xứ người tháng hoa tàn tháng tư 2017

No comments: