Sunday, April 19, 2020

Ngu Ngơ - Thuyên Huy


Ngu Ngơ

 Tặng Nguyễn TTH, người  ngu ngơ đi qua đời một người cũng ngu ngơ tên T

 
Phố về ngõ chợt ngu ngơ
Nhà ai cổng khẻ khép hờ nhớ nhung
Tàn hoa rã cánh ngập ngừng
Bên song tóc trải mênh mông cỏi trời
Đếm ngày tháng muộn tuổi đời
Chết hồn từ buổi đò thôi xuôi dòng
Mang đi một thoáng hư không
Thoáng hư không lịm tận cùng nỗi đau
Đường hoa ai trổi nhạc sầu
Tiếng đàn vẫn khúc bể dâu phận người

 
Thuyên Huy
Swansea, những ngày chờ mưa 2018

No comments: