Monday, April 20, 2020

Sự Thật - Thơ Xướng Họa - Nhóm Vườn Thơ Mới


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 47- NHÓM VƯỜN THƠ MỚI

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

 

 SỰ THẬT


Vũ Hán xa vời tận biển Đông
Vì sao Virus thích bay vòng
Bắc Kinh gần gũi mầy không thích
Thượng Hải sát bên mi chẳng công
Ý, Mỹ cớ chi tràn dịch bệnh
Đức, Anh hà sự xác đầy đồng
Ai gieo tang tóc ngoài Trung Cộng
Con nít lên mười cũng thấu thông.

Chu Hà

Chú thích:

Vũ Hán cách Bắc Kinh 674miles
Vũ Hán cách Thượng Hải 433miles
Vũ Hán cách Ý 8,145miles
Vũ Hán cách Anh 9,031miles
Vũ Hán cách Đức 8,332miles
Vũ Hán cách Mỹ 7,152miles

 

Họa 1:

              

SỰ THẬT

 
Mở rộng vành đai dịch Á Đông
Khởi nguồn Vũ Hán lượn cao vòng
Tàng hình chết chóc xầu nhân loại
Vào trận mê đồ hỡi Hoá công!
Thành phố,nông dân đều thảm hoạ
Hội trường,Tôn giáo cũng chung đồng
Toàn cầu vắng vẻ chưa từng thấy
Nghiêm nhặt hải quan cửa bất thông.

 
Kim Tran

 
Họa 2:

 

CÔNG LÝ

Đại dịch lan tràn khắp cõi đông
Vì đâu nên nỗi phải xoay vòng
Gian hùng gieo rắc bao "vai- rết"
Nghĩa  khí tiêu pha vạn đức công
Vũ Hán chết thay quân lấn biển
Mỹ, Âu lãnh đủ xác tràn đồng
Gieo chi cảnh khỗ cho nhân loại
Tội ác ngập đầu mạng khó thông.


Nguyễn Cang

 
Họa 3:

 
GIẶC DỊCH


Địa cầu khủng hoảng khắp tây đông,
Dịch khởi Trung Hoa nhiểm giáp vòng.
Mỹ Ý lây lan đầy ngán ngẫm,
Nhật Hàn ngăn chận chửa thành công.
Cấm đường, túi rỗng người không việc,
Hủy xác, lò thiêu khói trắng đồng.
Thiên hạ xôn xao chờ thuốc trị,
Mồm che, mũi bịt khí không thông.

Minh Tâm


 
Họa 4:

 

VIRUS VŨ HÁN

 
Dịch bệnh bay sang từ biển Đông
Khơi nguồn Vũ Hán thích bay vòng
Pháp Anh tang tóc trong nhân loại
Mỹ Đức lan tràn tạo bất công
Nhật Bản kip thời nên bớt bệnh
Đài Loan quyết giữ chẳng đầy đồng
Nước Tàu gieo rắc thêm mầm bệnh
Mũi bịt mồm che không thấy thông.

 
Triều Phong Đặng Đức Bích

 
Họa 5:

 

BỆNH DỊCH 

 
Khởi đầu phát bệnh cuối mùa đông 
Số đếm tính ra chạy khắp vòng 
Vũ Hán dịch tràn vô số kể 
Bắc kinh giấu nhẹm thấy không công 
Xa xôi Mỹ Ý mau lây bệnh 
Thượng Hải gần kề chẳng nhiễm đồng 
Bùng phát cô na ai cũng biết 
Các nơi tin tức đã truyền thông . 

 
Hương Lệ Oanh

No comments: