Thursday, April 9, 2020

Mặt Nạ - Thơ Xướng Họa - Nhóm Vườn Thơ Mới


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 46 – VƯỜN THƠ MỚI

 
Bài xướng:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẶT NẠ

Mặt Phật, mặt Người, mặt Quỷ Vương
Đứng sau sân khấu mặt Thầy Tuồng
Cô đào yểu điệu nhìn mê mẩn
Chú kép hào hoa thấy dễ thương
Đạo diễn vẽ trò trong sóng gió
Khách xem lầm tưởng cảnh đời thường
Thật không, không thật... ? nào ai biết
Vũ Hán màn kia mấy kẻ tường !
              


Chu Hà

Họa 1:
            


Ý THIÊN VƯƠNG!

Ác lai ác báo ý Thiên Vương!
Lột mặt thế gian khéo diễn tuồng
Kiếp sống khổ rồi thêm quái nghịch
Người hiền chịu khốn thấy mà thương!
Hơn thua được mất trong vòng luỵ
Tưởng thắng rằng an giữa cảnh thường
Màn hạ tĩnh suy e chẳng kip
Tu tâm dưỡng tánh- sự tinh tường!
               


Kim Trân

 
Họa 2:

              
VỞ KỊCH ĐỘC

 
Thế gian  điên đảo bọn ma Vương
Biến thể trần ai đứng diễn tuồng
Xếch xáng Cận Bình vai kép độc
Kiều nương Xuân Oánh* diễn đào thương
Mở đầu kịch bản Đường Mười Đoạn*
Hiệp cuối trường ca Nhất Đới* thường
Kết thúc người coi chừng bỡ ngỡ
Mới hay tâm ác mấy ai tường!

                   
Nguyễn Cang

* Oa Xuân Oánh: nữ phát ngôn viên chánh phủ TQ.

*Đường Mười Đoạn : lúc đầu TQ chiếm 9 đoạn biển đông, sau muốn chiếm luôn biển đảo Mã Lai thành 10 đoạn.

*Nhất Đới Nhất Lộ: một vành đai một con đường.

 
Họa 3:

            
DIỄN TUỒNG

 
Tranh quyền bá chủ cũng vì vương
Độc ác ra tay diễn vở tuồng
Tạo khuẩn giết người đời thảm khốc
Nuôi trùng hại bạn cảnh tang thương
Lòng người dạ thú nào ai biết
Quỷ dữ yêu tinh chuyện bất thường
Nhìn kỷ mới lòi ra mặt nạ
Đừng hòng chuyện chuột chạy trên tường.

              
Hương Lệ Oanh VA

 
Họa 4:

             
MẶT NẠ


Mãi mê xưng bá với tranh vương,
Hề tướng ngay gian cũng lắm tuồng.
Kẻ ác ngầm gieo bao thủ đoạn
Dân lành phải nếm những bi thương.
Ý đồ thâu tóm toàn mưu độc,
Quy luật trả vay ấy lẽ thường.
Quả đất vần xoay trời tỏ rạng,
Bao nhiêu mặt nạ rớt bên tường.
              


Minh Tâm

 
Họa 5 :

             
MA VƯƠNG

 
Thế giới rồi đây lắm Quỷ Vương
Tranh nhau cho lắm diễn tranh tường
Lưu manh lắm kẻ thêm gian dối
Thâm độc mưu toan lại khác thường
Luật lệ trả vay trong vũ trụ
Xoay vần trời đất cảnh bi thương
Ma Vương sóng gió trong thiên hạ
Mặt nạ không xa rớt cạnh tường.

          
Triều Phong Đặng Đức Bích

 

No comments: