Wednesday, April 15, 2020

Nối Tiếp Những Vần Thơ Tháng Tư Đen - Thơ Xướng Họa - Nhóm Vườn Thơ Mới


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 8-NHÓM THI HỮU

 
Chủ đề: Nối tiếp những vần thơ tháng Tư đen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

 

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

 
Một ngày lửa dậy khắp quê hương
Nước mất nhà tan lắm đoạn trường
Vạn kẻ băng rừng thân nghiệt ngã
Triệu ngươi vượt biển phận bi thương
Nhân quần biến thái hư "cương kỷ"
Xã hội đảo điên nát "ngũ thường"
Bốn chục năm hơn đầy khổ nạn
Phải vùng lên lật sử sang chương.

          
Nhất Hùng

 

 Họa 1:

 

NỖI ĐAU CÒN ĐÓ

 
Nước mất, Sài Gòn phủ khói hương
Tháng Tư thất thủ lệ can trường
Giặc tràn khắp nẻo dân kinh hãi
Lính chạy muôn nơi cảnh thảm thương
Bến Nghé đứt hơi, tàu vượt biển
Sài Côn nghẹt thở, lệ rơi thường
Mấy mươi năm nỗi đau còn đó
Hãy đứng lên xây lại hiến chương.

 
Thiết Bảng

 
Hoa 2 :

 
THÁNG TƯ ĐEN

 
Thao thức bao lần phủ khói hương
Ngờ đâu thất bại lệ canh trường
Non sông đâu nở lìa xa cách
Đất nước sao đành thấy thảm thương
Cắt đất địa đầu dâng giặc bắc
Rạch thêm nhượng địa chắc là thường
Tiền nhân dựng nước gìn non nước
Việt cộng bây giờ cắt hiến chương.

 
Triều Phong Đặng Đức Bích

 
Họa 3  

    
THÁNG TƯ ĐEN TƯỞNG NIỆM

 
Quốc Hận lại về thắp nén hương .
Bốn vùng chiến thuật cảnh tang trường .
Hy sinh chiến sĩ đền anh dũng .
Pháo kích đồng bào chết thảm thương .
Vượt biển hiểm nguy không nghĩ đến .
Băng rừng chết chóc dám coi thường .
Anh linh siêu thoát miền Tiên Cảnh .
Phù hộ sử vàng sớm lật chương .

 
Lâm Hoài Vũ (07/04/2020)

 

Họa 4 :

CỘNG SẢN VÀ HÁN GIAN

Đất Mẹ an lành quyện ngát hương
Vì đâu dâu biển hóa sa trường
Tam Vô chủ nghĩa nuôi mầm rễ
Tôn Giáo xóa nguồn giết chẳng thương
Cải tạo ngục tù mong diệt chủng
Đấu tranh cướp của lọan cương thường
Hán Gian nay đã cùng hang ngõ
Tội ác ghi đời sách triệu chương
             

Hàn Bảo Thạch

 

Họa 5:

                

QUỐC HẬN 

 
Thao thức  canh dài vọng cố hương 
Nỗi lòng khắc khoải suốt đêm trường 
Bốn lăm năm quốc thù còn đó
Giải phóng gì bao cảnh tiếc thương
Một dãy giang sơn, loài quỷ dữ 
San hà mấy đám, bọn vô thường 
Lập thành Đảng trị gieo tang tóc
Lừa gạt đồng bào bản tấu chương .

 
CÒ MẸ 304 

 
Cảm tác:

           
HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

 
Tháng tư năm ấy nổi cuồng phong
Nước mắt sinh bao cảnh não lòng
Vài tướng bại binh đành tuẫn tiết
Ba quân thất trận phải cùm gông
Vượt biên biển hiễm, con lìa mẹ
Tù ngục rừng thiêng, vợ mất chồng
Mấy chục thu tàn còn khắc khoải
Ngày về quang phục vẫn chờ mong.

           
Nhất Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: