Thursday, April 2, 2020

Niềm Đau Thế Kỷ - Bà Mẹ Quê


NIỀM ĐAU THẾ KỶ

 

 

Thương quá Việt Nam  hai lần đại dịch
30/4/75 : ai dễ nào quên!
Việt Nam Cộng Hòa đổi chủ thay tên
Xã Hội Chủ Nghĩa trùm lên dân tộc

*
Bốn lăm năm sống trần gian địa ngục
2020  gánh thêm họa tai
Cũng tháng Tư, lên đỉnh điểm đọa đày
Vũ Hán Cô Rô Na: Niềm đau thế kỷ!

*
Thượng Đế hởi! Việt Nam  nhiều khổ lụy

 
Saigon 1/4/2020
Bà Mẹ Quê

No comments: