Thursday, July 16, 2020

Đập Tam Hiệp (Trung Cộng) - Thơ Xướng Họa Nhóm Vườn Thơ MớiTHƠ XƯỚNG HỌA KỲ 54-VƯỜN THƠ MỚI

 

Chủ đề: Đập Tam Hiệp

(Mưa đang trút vào các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, mong đập Tam Hiệp vỡ cho rồi, nhưng lại đau lòng khi thấy dân vô tội đang mất hết nhà cửa trong dòng nước sôi giận của trời hành…).

 
 
 

Bài xướng:

              
ĐẬP TAM HIỆP

Thật lòng tâm ác mãi không thôi
Cứ muốn đập kia vỡ tức thời
Chận nước trên nguồn Đông Bắc Bộ
Chiếm dần biển đảo nước Nam tôi
Bạn thù phải trái luôn minh bạch
Đen trắng thị phi rõ rạch ròi
Vẫn biết dân lành đâu có tội
Nhưng bầy quỉ đói mãi khua môi .


 
Chu Hà

 
Họa 1:

 
NHÂN QUẢ!

 
Ngùn ngụt sóng tràn cuộn chẳng thôi!
Ấy là nhân quả của bao thời
Tội quan gây ác - toàn nhân loại
Vỡ đập nguy rồi - cả chúa tôi
Nghiệp trả công bằng đời thấu hiểu
Dân lành ảnh hưởng nạn man ròi
Lòng nghe thương xót tình liên quốc
Giữ đạo làm người- rạng mắt môi.

 
Kim Trân

 
Họa 2:

                   
HỌA Y ĐỀ

 
Gian tà quỷ lộng mãi không thôi
Chẳng thuận lòng dân mới hết thời
Quả báo trời làm Tam Hiệp vỡ
Nhãn tiền tan nước hại bầy tôi
Rồng đen nổỉ dậy phá bờ đập
Thủy quái ra oai quậy lũ ròi
Thất đức nay đành cam quả báo
Đấng thiên trừng trị phải im môi.

 
Nguyễn Cang

 
Họa 3:

 
ĐẬP TAM HIỆP

Tam Hiệp mưa hoài e vỡ thôi!
Bởi ham danh hảo tự bao thời.
Khoe khoang Hoa lục thừa tài trí,
Đối đãi lân bang như tớ tôi.
Điện phát, lợi kia chưa đủ lớn,
Lũ tràn, hại nọ rõ ra rồi.
Mãi lo chiếm biển tranh vương bá,
Đập ấy tan tành hết múa môi.


Minh Tâm


Cảm tác: cùng đề tài, đổi vận.

 
ĐẬP TAM HIỆP

Xích Bích xưa mằm ở chốn mô
Trường Giang một dãi gió mưa mờ
Nước xua nhà cuốn đời như mộng
Đập vỡ cầu trôi trả biển hồ
Mới trận vi trùng người tự chế
Giờ cơn hồng thủy chốn hư vô
Oan hồn quân Ngụy ngàn năm trước
Thác đổ trùng trùng dội tiếng ... xô!

Chu Hà

 
Họa bài trên:

 
Số Phận Dân Đen Trong Giấc Mộng Đế Vương

Tr
ường Giang ngập lụt...tránh nơi mô?
Tam Hiệp lũ tuôn, nước xả mờ.
Thành phố cửa nhà – sao giống biển?
Thôn quê vườn ruộng – khác chi hồ?
Quyền to, xưa (*) Tháo ham nhai sạch !
Danh lớn, nay (*) Bình thích nuốt !
Hèn nhát dân Tàu đành yên phận;
Cắn răng để mặc thủy triều xô.

 
Ghi Chú: (*) Tháo: Tào Tháo; (*) Bình: Tập Cận Bình

 
Thảo Chương Trần Quốc Việt

12-07-2020


 


No comments: