Monday, July 13, 2020

Về Phố Lạ Rồi Quen - Thuyên Huy


Về Phố Lạ Rồi Quen
 

 
 

Giặc tràn đốt phá làng quê cũ
Theo mẹ em về phố chưa quen
Nhà em bên kia hàng phượng đỏ
Thường khi đêm xuống chậm lên đèn

 
Những sáng đến trường chung đường nắng
Lối qua em bẻn lẻn câu chào
Khép nép áo hờ đôi tà trắng
Theo sau hồn tôi những xuyến xao

 
Lớp em bảng đen đùa phấn trắng
Bên tôi ngơ ngẩng tiếng gọi bài
Giờ chơi ngoài sân em đuổi nắng
Thương sao làn má đỏ hây hây

 
Thu đến hạ đi mình chung lối
Đường về thôi người trước người sau
Hết ngập hết ngừng chân bước vội
Mưa chiều nghiêng vành nón đôi đầu

 
Rồi đầu mùa hạ năm sau đó
Theo mẹ em về lại quê xưa
Bỏ đây đường phượng quen vừa rộ
Thương em nhớ biết mấy cho vừa

Tin em nằm xuống chiều mưa lũ
Trên chuyến xe đò  về chợ làng
Tôi đứng khóc nhìn trời nơi đó
Hồn đau ngập cả một màu tang

 
Từ đó phố buồn hiu buồn hắt
Đường xưa lặng lẽ mình tôi về
Cổng khép sân trường lòng se thắt
Mưa giọt lệ tình tiễn em đi

 
Thuyên Huy

No comments: