Thursday, July 16, 2020

Cười Chút Cho Vui - 304Đen Lượm lặt


Cười Chút Cho Vui

 Bà Vợ Cán Bộ Ly Dị Chồng

 
 
 

Có 1 bà ra tòa đòi ly dị chồng.

Quan tòa hỏi "tại sao"?

Bà ta nói "vì ông ta làm trưởng ban đường phố Sài Gòn.

"Quan toà nói "thì sao chứ!"

Bà ta trả lời "vì ông ấy ... thấy lổ mà không lấp!

"Quan tòa cho ly dị, nhưng được vài năm sau ...

Bà ta lại ra toà xin ly dị với ông chồng thứ 2.

Quan tòa hỏi "lần này ... vì lý do chi ?”

Bà ta nói "ông ấy làm chủ tich ... viện bảo tàng quốc gia"

Quan tòa hỏi "thế thì sao chứ ?

"Bà ta trả lời "ổng chỉ cho nhìn ... hiện vật ... mà cấm sờ !

"Thế là quan tòa cho bà ta ly dị lần nửa ...Thêm vài năm sau ...

Bà ta đem ông chồng thứ 3 ra tòa đòi ly dị!

Quan toà bứt tóc gải tai hỏi "lần này gì đây hả bà ?

"Bà ta nói "ông này làm tới trưởng bộ kế hoạch nhà nước"

Quan tòa hỏi "thì sao ... chứ? ... Nói luôn đi bà ơi!

"Bà ta nói tiếp "hắn cứ ... vạch ra ... mà chẳng chịu làm chi hết!

"Quan tòa chịu thua ... ký giấy cho bà ta ly dị lần thứ ba!

Nhưng quan tòa cho gọi bà ta lại và hỏi nhỏ "ba ông chồng trước của bà đều làm quan to chưc lớn .... mà bà còn đòi ly dị !" "vậy bà muốn mẫu người chồng như thế nào đây ?
"Bà ta nói "thưa quan toà, lần này em quyết ... về lấy tên xích lô ... vì hắn cứ hễ leo lên ... là ... đạp .. tới tấp! đến khi nào tới thôi!

304Đen - Llttm

No comments: