Monday, July 13, 2020

Nhịp Võng Đưa - Thơ Xướng Họa Nhóm Thi Hữu


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 16- THI HỮU

Bài xướng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHỊP VÕNG ĐƯA

Kẽo kẹt trưa hè nhịp võng đưa
Ầu ơ tiếng ngoại nhớ sao vừa
Đồng khuya mẹ cấy dầm sương gió
Ruộng sáng ba cày đội nắng mưa
Đất khách hoa tàn rơi mấy độ
Quê người lá úa rụng bao mùa
Thương hoài kỷ niệm thời thơ ấu
Kẽo kẹt trưa hè nhịp võng đưa.


Viễn Khách

 
Họa 1:

             

VIỄN XỨ

Trưa nằm lắc võng nhẹ đong đưa
Mát mẻ châu thân nhắm mắt vừa
Thiu thĩu đi mây vừa tắt nắng
Mơ màng về gió giửa cơn mưa
Quần Jean chẹp nhẹp lo mang bịnh
Áo trắng chèm nhem dính đậu mùa
Hai chín(29)năm hơn thân viễn xứ
Trưa nằm lắc võng nhẹ đong đưa.


Tím July/08/2020

 
Họa 2:

 
QUÊ NGHÈO


Mấy nhịp cầu tre lắt lẻo đưa
Nhớ quê tha thiết nói chưa vừa
Dập dềnh sóng vỗ con đò nhỏ
Gian khổ đông về lạnh gió mưa

Quê cũ chiều tàn thương nhịp võng
Xóm nghèo chạy gạo khổ từng mùa
Cách xa vạn dặm mờ sương khói
Mấy nhịp cầu tre lắt lẻo đưa.


Nguyễn Cang

Họa 3:

NHỊP VÕNG ĐƯA
 
Ước gì nhịp võng mãi đong đưa
Theo với thời gian để nhớ vừa
Những tháng Đông dài hoa tuyết phủ
Mấy ngày Hạ ngắn lại rơi mưa
Bước con phiêu bạt năm tàn vẫn
Mắt Mẹ mòn theo dõi bốn mùa
Đau lắm Mẹ ơi trời xứ lạ
Ước gì nhịp võng mãi đong đưa.

Chu Hà

Họa 4:

ĐƯA SẦU NHỊP VÕNG

Đọc xuôi:

 
Hè trưa ngủ võng nhịp sầu đưa,            
Nhớ ngoại lời ru tiếng khẽ vừa.           
Khe suối lặn mò cha bắt ốc,
Rẩy khoai cày xới mẹ dầm mưa.
Ve buồn chất ngất chừng đau cảnh,             
Lúa thảm đầy vơi chịu thất mùa
Se sắt tủi đời… nay khách lữ…
Hè trưa ngủ võng nhịp sầu đưa !

Đọc Ngược :

 
Đưa sầu nhịp võng ngủ trưa hè,
Lữ khách nay… đời tủi sắt se.
Mùa thất chịu vơi đầy thảm lúa,
Cảnh đau chừng ngất chất buồn ve.
Mưa dầm mẹ xới cày khoai rẫy,
Ốc bắt cha mò lặn suối khe.
Vừa khẽ tiếng ru lời ngoại nhớ..
Hè trưa ngủ võng nhịp sầu đưa !

Liêu Xuyên

 Phụ bản bài thơ về con Virus Vũ Hán của Chu Hà và bài họa của Thảo Chương:

VŨ HÁN VIRUS

 
Than ơi đại họa vướng phen nầy
Dịch bệnh không ngừng mãi phủ vây
Mỹ Úc ngàn ngàn dân bỏ mạng
Á, Âu triệu triệu bệnh nhân đầy
Tranh hầu thuở trước còn đường sống
Đoạt bá thời nay ác lắm thay
Sáng sáng khắp nơi chôn xác chết
Ra đường xuống phố sợ lan lây !

Chu Hà
Bài họa:

 
Thơ Chua ngậm đắng:
“Rằng hay thi thật là hay
Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế này...
Khen tài, quả thật là tài.
Hỏi rằng ai sánh được Ngài Trump đâu?
Mỹ quốc vĩ đại, sang giàu;
Ông ra tay đánh cho Tầu tiêu vong
Chủ nghiã cộng sản vô thần;
Trời sai Trùm, chúng hòng thoát đâu?
Càng nghe càng thấy...nhức đầu”
Trào Phúng nuốt cay:
Đấng Tân Cứu Thế
Nhờ có Ngài Trump: đất nước này
Trở trành vĩ đại - thoát vòng vây
Chiến tranh thương mại – Tàu tiêu cạn
Đấu đá ngoại giao – Mẽo hốt đầy
Đưa đảng Cộng Hoà lên – giỏi nhĩ
Đạp bầy Dân Chủ xuống – tài thay.
Trắng Đen chung sống hoà bình lắm
Đại dịch co vòi chẳng dám...lây.

 
Thảo Chương Trần Quốc Việt

 

 

 

 

 

 

No comments: