Wednesday, July 8, 2020

Lấy Chồng Xa - Nhóm Thi Hữu Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 17- THI HỮU

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề: Lấy chồng xa

 
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượng hú biết nhà má đâu?

 
Ca dao

 
Bài xướng:

               

LẤY CHỒNG XA XỨ

 
Chén trà bát nước biết ai bưng
Một chuyến xe hoa mấy chặng dừng
Cất bước vu qui lòng quặn quặn
Theo chồng xuất giá lệ rưng rưng
Lìa cành lá úa hoài thương cội
Lạc tổ chim non mãi nhớ rừng
Xóm khổ quê nghèo cha mẹ yếu
Không người sớm tối chén cơm dưng.

 
Viễn Khách

 
Họa 1:

             

HỌA Y ĐỀ

 
Xa xứ theo chồng cảnh tối bưng
Bước đi bịn rịn mấy lần dừng
Đại Hàn xa thẳm con nào biết
Hương Cảng mịt mù mắt lệ rưng
Chim sáo xa bầy còn nhớ tổ
Gái quê biệt xứ vẫn thương rừng
Mai nầy nhà vắng ai lo mẹ?
Cơm nước ly trà hết kẻ dưng!!!

 
Nguyễn Cang

 
Họa 2:

             

TIẾNG LÒNG

 
Bỏ nước, bỏ làng, bỏ ruộng, bưng
Dòng khô suối cạn chảy không dừng
Ngoảnh đầu ruột thắt, tim tê tái
Cất bước lòng đau, mắt lệ rưng
Chiếc lá xa cành thương nhớ cội
Con chim lìa tổ nhớ thương rừng
Đêm nghe tiếng vọng hồn dân tộc
Biển Thái Bình Dương ngọn sóng dưng.

 
Chu Hà

 
Họa 3:

              

THẦM SƯỚNG

Chân phèn còn dính ở trong bưng
Phải lấy chồng xa hổng lẻ dừng
Thầm sướng lòng mừng thầm lệ ứa
Lặng vui bụng thích lặng châu rưng
Tâm buồn hợp cẩn xa đồng ruộng
Trí khổ vu qui bỏ núi rừng
Mẹ yếu cha già sao giúp đở
Cơm ăn nước uống chẳng ai dưng

 
Tím July/05/2020

 
Họa 4:

 

LẤY CHỒNG XA XỨ


Ly xứ theo chồng, kẹt kín bưng!
Duyên đưa nợ đẩy...biết đâu dừng?
Tóc xanh, phận bọt - mồ hôi rịn!
Môi thắm, kiếp bèo - giọt lệ rưng!
Đất khách xa xôi, qua mấy núi?
Quê hương mù mịt, cách bao rừng?
Mẹ cha già yếu, ai chăm sóc?
Bệnh hoạn không người mang thuốc dưng.

 
Thảo Chương Trần Quốc Việt

5/6/2020

 
Họa 5:

 
LẤY CHỒNG XA XỨ

 
Vĩnh biệt quê làng chốn rẫy bưng
Đường bay quốc tế khó mong dừng
Nhìn trời xứ lạ phi cơ lượn
Nhớ mái tranh nghèo nước mắt rưng
Thấp thoáng màu lam trùng điệp núi
Xa xa sắc biếc bạt ngàn rừng
Từ nay phụ mẫu ai chăm sóc
Chén thuốc chung trà vắng trẻ dưng

 
Bích Trân

 

No comments: