Saturday, July 25, 2020

Cảnh Đẹp Hùng Vĩ Việt Nam - Thơ Xướng Họa Nhóm Thi Hữu


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 19- THI HỮU

 
 
Chủ đề: Cảnh đẹp hùng vĩ Việt Nam


 
 
 Bài xướng:

 
ĐÈO HẢI VÂN

 
Đà Nẵng - Thần Kinh cách một đèo
Trời mây sóng biển vỗ ghềnh reo
Vờn quanh sương phủ bên triền núi
Muốn viếng Ải Quan phải cố leo
Hùng vĩ giang sơn nơi hiểm trở
Bình an độc đạo Quốc Gia nghèo
Tiền nhân cống hiến bao xương máu
Tàu ''có" Hải Vân…Nước mất theo!!!

             
Thanh Song Kim Phú
July 21/2020

 
Họa 1:

             
QUA ĐÈO HẢI VÂN

 
Muốn thăm xứ Huế phải qua đèo
Mây phủ lưng trời tiếng suối reo
Rừng núi thâm u cao chớn chở
Đá ghềnh khúc khuỷu khó bò leo
Xa xa biển cả  màu  xanh biếc
Thăm thẳm  hầm sâu lối  hiểm nghèo
Một dãy gian sơn Hồng  Lạc dựng
Cháu con kế tiếp phải noi theo!

 
Nguyễn Cang

 
Họa 2:

 

PHI TRƯỜNG PLEIKU

 
Trên cao nhìn xuống cảnh bên đèo
Nghiêng cánh lượn vòng đón gió reo
Xứ thượng hồ xanh rừng rậm rạp
Cao nguyên đất đỏ núi cheo leo
Trên đồi lác đác nhà sàn nhỏ
Dưới lũng lưa thưa xóm bản nghèo
Bung bánh, tàu bay vào thế đáp
Cù Hanh phi đạo lướt dài theo...

 
DUY ANH
21/7/2020

 
Họa 3:

 

ĐÈO HẢI VÂN

Biển mây chen lẫn núi liền đèo         
Trời nước một màu sóng vỗ reo         
Sợ lắm Hang Dơi thuyền trở lái            
Đành qua Vân Ải ráng bò leo
Hùng Quan Đệ Nhất vua phong tặng       
Độc đạo vào Nam chớ bảo nghèo              
Cách trở cung vàng thương phận Quế
Gả về Chiêm quốc phải đành theo .       

     
Chu Hà

 
Họa 4:

           
ĐÈO CÙ MÔNG

Cù Mông ai khéo đặt tên đèo         
Mới nhá chưa mần lá đã reo            
Lối uốn cong cong bờ vực thẳm           
Xe trườn lết lết dốc cheo leo             
Đất trời một cõi tây thiên cảnh         
Tôm cá bờ đông dám bảo nghèo        
Gái Củ Chi thèm gì chỉ trỏ                  
Nàng Cù Mông má đỏ nhìn theo.
 
 

Chu Hà 

Họa 5: 

                 
HẢI VÂN ĐÈO

Hải Vân, nhớ mãi buổi qua đèo
Rừng rậm quanh co, suối nước reo
Biển cả mênh mông, thuyền ẩn hiện
Ải quan ngất ngưởng, khách trèo leo
Núi non bao thuở thêm hùng vĩ
Khói lữa một thời quá hiểm nghèo
Ngày tháng quân hành trong dĩ vảng
Giờ đây ngoảnh lại, dạ sầu theo.


Người Nay

 
Họa 6:

 
NHỚ ĐÈO HẢI VÂN

 
Tướng Trưởng lưu vong nhớ ngọn đèo
Đêm nằm tưởng tượng tiếng quân reo
Buồn ngày sẩy nghé bờ sông lội
Tủi buổi tan đàn, chiến hạm leo
Triệt thoái mang luôn niềm nỗi khổ
Lui binh bỏ cả lính dân nghèo
Quê người nuốt hận, sầu vong quốc
Phưởng phất linh hồn tử sĩ theo.

 

Gia Cát Mỗ

 

No comments: