Tuesday, July 21, 2020

Tương Biệt Dạ - Huyền Kiêu


Tương Biệt Dạ
 
 

 
 Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vút tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về

 
Ngồi suốt đêm trường không nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng trăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng

 
Đã tắt lò hương lạnh phím đàn
Thư phòng sắp sẳn để cô đơn
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng
Một giải sương theo vạn dậm buồn

 
Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu
Trăng mùa xuân đó ai tâm sự
Anh đã xa rồi anh biết đâu

 
Huyền Kiêu

No comments: