Saturday, July 4, 2020

Mười Năm Rồi Mười Năm - Thuyên Huy


Mười Năm Rồi Mười Năm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tặng môt người họ Nguyễn xứ Huế của những năm sáu tám sáu chín

 
Mười năm rồi qua đó
Nơi cổng giáo đường xưa
Cũng phố chiều lối cũ
Hôm chờ người dưới mưa

 
Ruỗi dong đời biệt xứ
Mười năm trở lại tìm
Mùa thu xưa bỡ ngỡ
Người mờ dấu chân chim

 
Chuông buồn chiều chưa đổ
Tôi lặng lẽ đứng chờ
Chờ người xưa mà nhớ
Mười năm đời ngu ngơ

 
Vắng người giờ phố lạ
Lối cũ không còn quen
Sông cũng đời hai ngả
Đường về đã đổi tên

 
Chút dư hương ngày cũ
Mờ nhạt sương khói bay
Tạ ơn tình con phố
Mười năm vẫn còn đây

 
Thuyên Huy
Xứ lạ,giữa hạ, ngày Chủ nhật chưa có nắng trước sân giáo đường Our Lady Church 2019
No comments: