Saturday, December 6, 2014

Họa Thơ Vịnh Hạ Long - Phương Hà, Khôi Nguyên, Hồ Nguyễn


Họa Thơ Vịnh Hạ Long

         

Xướng:

 
Lơ lửng bồng bềnh nước với mây,
Lô nhô núi đá chập chùng vây.
Hang sâu luồn lách ngàn con suối,
Thạch nhũ buông thòng muôn cánh tay.
Bum đỏ chơi vơi trên sóng biếc,
Thuyền nâu thấp thoáng dưới vòm cây.
Rồng thiêng thuở ấy bay cao vút, (*)
Uốn lượn trăm vòng, đáp xuống đây.(**)

                                       
Phương Hà

(17/10/2014 )

 (*) Thăng Long    

 (**) Hạ Long       
Họa 1:


Hạ Long danh tiếng ngất trời mây,
Huyền thoại Rồng sa, Đảo Nhỏ vây.
Ngắm cảnh Thiên Nhiên, khen Tạo Hóa,
Nhìn hang Thạch Động, phục bàn tay.
Thuyền buồm đỏ thẳm, vừa căng gió,
Sườn núi xanh rêu, rợp bóng cây.
Thế giới Kỳ Quan Trời biệt đãi
Bao nhiêu du khách hướng về đây...
 


Khôi Nguyên

 


              Vịnh Hạ Long

Hạ Long Tiên Cảnh đẹp như tranh,
"Thể Giới Kỳ Quan"đã tán thành.
Đảo nhỏ, đảo to ngăn sóng bạc,
Buồm nâu, buồm đỏ nổi nền xanh.
Biển ôm chân núi, dường âu yếm,
Mây ấp đàu non, giống dỗ dành.
Sơn thủy hữu tình in đáy nước,
Bồng Lai rực rỡ nét đan thanh.

 Khôi Nguyên

Họa 2:

 Bồng bềnh buông thả nước vờn mây,
Núi đá vây quanh vịnh bũa vây.
Hang động thiên đường nhô thạch nhủ,
Suối reo hạ giới mát luồng tay.
Thuyền trương cánh thắm vui theo gió,
Mây vuốt trời xanh ngắm dáng cây.
Tạo hóa ân hồng ban đất Việt,
Hạ Long tuyệt phẩm chính là đây.

 Hồ Nguyễn

 
   

No comments: