Sunday, June 26, 2016

Yêu - Thế Lữ


Y Ê U

Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng,
Em nấp sau hoa,... khúc khích.. cười !
Ngừng bước, ta còn đương bỡ ngỡ...
Lẳng lơ, em ngắt đoá hồng tươi...

Em ném, cho lòng ta đón lấy..
Bông hoa phong kín, ý yêu đương,
Hay đâu.. hoa giấu mầm gai sắc..!
Sước cạnh lòng ta... mấy vết thương..!

Yêu Em, từ đó ta phơi phới..
Sống ở trong nguồn... ý đắm say..!
.... nhưng cũng.. sống trong đau khổ nữa..!
Miệng cười.. trong lúc nhắm chua cay..!
Thế Lữ

No comments: