Thursday, June 16, 2016

Giận Mà Thương - vkp Đạm phương


GIẬN MÀ THƯƠNG  

        


Thương làm sao Lính Giáo hiền đáng kính
Ngậm đắng nuốt cay hận tủi xứ xa
Từ ấu thơ cho đến lúc đã già
Sao chỉ thấy nếm toàn mùi bất hạnh ?

                           *
Thương làm sao chim Hải Âu mỏi cánh
Phụng Hoàng tần tảo một nắng hai sương
Nửa đời còn lại chia cách hai phương
Có biết người dưng đau lòng xót dạ?

                           *
Thương làm sao hình hài do ba má
Ban cho người hiện diện trên cõi đời
Vậy sao nở đành hủy hoại buông trôi?
Theo năm tháng, đến tuổi đời chồng chất!

                           *
Thương vẫn thương nhưng lòng không nguôi giận
Vì Người tự đày tim óc xác thân
Trầm cảm đớn đau vùi dập tinh thần
Thương cứ thương nhưng giận thì vẫn giận!!!  

 Vkp Đạm phương

 

 

No comments: