Friday, June 3, 2016

Mai Này Tôi Chết Đi - Thuyên Huy


Mai Này Tôi Chết Đi

 Mai nếu xa đời tôi bỏ đi
Lần đi không hẹn một ngày về
Xin đừng chôn tôi vào mộ lạnh
Đốt lấy tàn tro xác vô tri

 
Xin để hồn tôi được ngủ yên
Thiên thu không còn nữa  ưu phiền
Đừng khắc thương yêu vào bia mộ
Để mãi tôi người không có tên

 
Đừng vội tiễn bằng khăn trắng tang
Tắt đi đóm lửa nến đôi hàng
Hoa trắng mai này rồi cũng úa
Đâu có vui gì ở nghĩa trang

 
Còn những nợ đời chưa trả xong
Xin cho tôi hẹn kiếp sau cùng
Lúc đó không còn là nghiệp chướng
Cuối cùng mình cũng đến hư không

 
Tôi sợ hẹn người ở kiếp sau
Sợ mình phải làm lại từ đầu
Yêu thương cho mấy rồi cũng thế
Rồi  lại một lần ta bỏ nhau

 
Xin gởi tro tàn theo gió Thu
Tôi đi người ở lại đừng chờ
Hồn tôi từ đó bay về hướng
Hướng mặt trời lên thuở hoang sơ

 
Thuyên Huy

 

 

No comments: