Thursday, June 23, 2016

Cô Lái Đò - Nguyễn Bính


Cô Lái Đò

 Xuân đã đem mong nhớ trở về,
lòng cô gái ở bến sông kia..
Cô hồi tưởng lại ;.. ba xuân trước
Trên bến cùng ai.. đã nạng thề !

Nhưng rồi, người khách tình quân ấy,
... đi biệt, không về với bến Xuân..!
Đã mấy lần..; xuân trôi chảy mãi..
đã mấy lần.. cô lái mỏi mòn trông !

Xuan nay đến nữa.. đã ba xuân..
Đóm lửa tình duyên, tắt nguội dần.!
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi..,
Cô đành lỗi bước với .. tình quân

Bỏ thuyền, bỏ bến.. bỏ cả giòng sông
Cô lái đò kia.. đi lấy chồng..
Vắng bóng cô em từ dạo ấy..
Để buồn cho những khách sang sông

Nguyễn Bính

 

No comments: