Thursday, June 16, 2016

Đưa Người Qua Sông - Thuyên Huy


Đưa Người Qua Sông

 
“Đưa người ta không đưa qua sông”*
Nửa ngỏ trúc xưa mấy cụm hồng
Nắng sau vườn nhỏ thưa vàng vỏ
Người có còn ta với người không

 
Bước chậm để hồn nghe tiếng xưa
Trong ta đâu đó gió giao mùa
Bướm hoa rã cánh đêm trừ tịch
Người thấy đời ta buồn hơn chưa

 
Khẻ hỏi lòng nhau trong mắt trong
Khúc thiên thai lỡ phím tơ chùng
Trăm năm còn chút hương tình muộn
Người bỏ đi đời ta trống không


 

Thuyên Huy

*Mượn từ bài thơ của một thi sĩ nổi tiếng

No comments: