Sunday, December 4, 2016

Đất Nước Tôi - Nguyễn Trọng Dân


Đất nước tôi

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đất nước tôi một thời Đấu Tố
Hai trăm ngàn người oan ức chết bụi bờ
Xin thử hỏi là đến bao giờ
Sẽ có quốc tang cho tình đồng loại?

Đất nước tôi nay ngồi đếm lại,
Có cả trăm ngàn người chết ở biển Đông
Để cố thoát "Quá Độ" cuồng ngông
Đến bao giờ quốc tang người Vượt Biển?

Đất nước tôi một lần xiển niển
Tết Mậu Thân thịt nát xương tan
Đất Thần Kinh dân chết hơn năm ngàn
Chờ đợi mãi quốc tang người vô tội!

Đất nước tôi có một thời tù tội
Cả trăm ngàn người chết vội bởi khảo tra
"Học tập cải tạo" làm tan nát cửa nhà
Đến bao giờ quốc tang cho đồng đội?

Đất nước tôi thich để tang vang dội
Cho sát nhân, cho bao chúa, cho cường quyền
Người dân tôi khổ đói chẳng có tiền
Nên cuốn chiếu chết đi trong thầm lặng!

 

Nguyễn Trọng Dân

304Đen - Llttm

 

 

No comments: