Tuesday, December 27, 2016

Cái Giống Yêu Hoa - Tản Đà & Bài Họa: Hồ Nguyễn & Nguyễn Cang & vkp Phượng tím


CÁI GIỐNG YÊU HOA
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cái giống yêu hoa lạ lạ đời,
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi.
Chim trời cá nước duyên ai đó?
Vía dạ hồn khôn chết dễ chơi!
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất,
Ước ao trong sáu bảy năm trời.
Cái mê vô ích mà mê dại,
Mê dại mê mê mãi chẳng thôi.

 
TẢN ĐÀ

 
Họa 1

Yêu hoa cái giống lạ trong đời,
Chưa lọt mắt vào đã khoái tơi.
Cá nước chim trời ai phận đó?
Hồn khôn vía chết dễ như chơi.
Xa xôi cách trở xa nghìn dặm,
Sáu bảy năm mơ ước số trời.
Vô ích mê hoa mê dại quá,
Dại mê mê dại chẳng hề thôi.

 
HỒ NGUYỄN (06-12-16)


Họa 2
   

YÊU DẠI

Yêu hoa cái thói lạ trong đời
Chưa biết tên người đã khoái tơi
Nhạn lạc trên trời ai bắt được?
Hồn mê dưới thế chết như chơi!
Xa xôi ngăn cách trăm nghìn dặm
Mơ ước gần nhau mấy tháng trời
Vô ích mơ chi, thân hóa dại
Dại thời cứ dại vẫn mê thôi.


Nguyễn Cang (25/12/16)

 
YÊU DẠI - HÓA KHÔN 

 Đáp ý bài  họa thơ Tản Đà YÊU DẠI của Nguyễn Cang

Yêu hoa cũng chỉ bình thường thôi
Vội bảo làm chi  thói lạ đời
Cá nước chim trời tìm đuổi bắt
Chết trong hạnh phúc cũng mê tơi...
Dẫu trăm nghìn dặm còn xa cách
Trăng gió nước non vẫn lả lơi
Duyên cớ vì sao mà nói dại?
Mộng du chao đảo ngả nghiêng  trời!!!
      
Saigon 28/12/2016
Vkp phượng tím

 

 

 

 

 

No comments: