Wednesday, December 7, 2016

Qua Cầu Ô Thước Đến Đoạn Trần Kiều - vkp Phượng tím


QUA CẦU Ô THƯỚC ĐẾN ĐOẠN TRẦN KIỀU

                     

Trên trời có đàn quạ đen
Bắt cầu Ô thước nối liền tình yêu
Tây ninh có Đoạn trần kiều (cầu lìa trần)
Đón chờ người đến dắt dìu cõi tiên

*
Mưa ngâu tan rả nợ duyên
Mõi mòn cầu nguyện thiêng liêng nhiệm mầu
Nỗi đau thứ nhất dài lâu
Gặp nhau nối lại tình đầu đắm say
Thu tàn cầu sập quạ bay
Đoạn trường hát khúc chia tay não lòng
Trăm năm một kiếp long đong
Phần đời còn lại sống trong ảo tình

*
Nỗi đau cuối chỉ riêng mình
Bỏ đi biệt... xa bóng hình thương yêu
Đến nơi có Đoạn trần kiều
Quay nhìn quá khứ tiếc nhiều ngày xưa
Không hề chọn cũng chẳng ưa
Hóa công định sẵn có chừa ai đâu!
Thì thôi... chậm bước qua cầu
Sẽ không vướng bận bể dâu bẽ bàng

*
Nếu may còn ở trần gian
Ta vui khơi lại tro tàn giá băng
Ghép liền hai nửa vầng trăng
Sáng soi tình mộng sóng tràn lầu thơ...

 Vkp phượng tím – 02/12/2016

 

 

 

No comments: