Sunday, December 4, 2016

Thiếu Nữ Ngủ Ngày - Hồ Xuân Hương & Bài Họa Của Hồ Nguyễn, LHN, Nguyễn Cang, Kim Oanh HuỳnhTHIẾU NỮ NGỦ NGÀY
 
 
 Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở ở không xong.

 
HỒ XUÂN HƯƠNG

HỌA 1

 1-

 
Hay hẩy mùa hè thoãng gió đông,
Hồng nhan quá giấc ngủ hương nồng.
Chải cài lượt trúc ôm làn tóc,
Đào yếm trễ xề dạt bến long.
Bồng Đảo đôi gò sương nhúm đọng,
Đào Nguyên một lạch suối chưa thông.
Dùng dằng quân tử nào đi được,
Đi cũng không đành ở chẳng xong.

 
2-

 
Nhúng nhẩy hè sang hắt gió đông,
Dung nương ngây ngất ngủ say nồng.
Tóc cài lượt bám ôm bờ tóc,
Yếm tuột xệ chuồi thấp bến long.
Bồng đảo gò xinh sương đọng thắm,
Đào nguyên sâu oắm suối chưa thông.
Tới lui lui tới làm sao được,
Quân tử đi hay ở.... không xong.

 
HỒ NGUYỄN (27-11-16)

HỌA 2

 
Thức sớm từ khuya buổi chợ đông,
Trưa về mệt mỏi ngủ say nồng.
Nhấp nhô thung lũng làn hơi nhẹ,
Thấp thoáng non bồng dãy yếm long.
Sao biết đào kia chưa kẻ hái,
Đâu tin lạch ấy chẳng người thông.
Phải chăng thách thức lòng quân tử,
Cứ đóng thành thuyền ván kể xong.

 
LHN

HỌA 3

 
Hây hẩy trưa hè gió chớm đông,
Hồng nhan giấc ngủ thắm say nồng.
Nghiêng đầu lược giắt cài trên tóc,
Tuột yếm dây gài trệ quá long.

Bồng đảo hai gò sương ướt đọng,
Đào nguyên một lạch nước chưa thông.
Ngập ngừng quân tử dừng chân bước,

Đi cũng không đành, ở chẳng xong.

 
Nguyễn Cang

 
Họa  4


Trưa hè thoang thoảng gió nồm đông,
 Đâu biết giai nhân giấc trẻ nồng
Lược trúc hững hờ buông gợi cảm,
Yếm đào nương gió phất  nương long.
Đôi gò bồng đảo cỏn chưa trọn,
Một lạch đào nguyên dấu chửa  thông.
Quân tử nóng 1òng hăm hở bước,
Bước vào cũng lở, mềm lòng  xong.


 
Kim Oanh Huỳnh (November 30/16)

 

 

No comments: