Thursday, December 22, 2016

Giáng Sinh Nhỏ Lệ Sầu - vkp Phượng tím


GIÁNG SINH NHỎ GIỌT LỆ SẦU

Thân tặng những người lính già xa quê hương

 


 
 
 
 
 
 
 
Hơn bảy mươi năm bể dâu
Quanh đi quẩn lại bạc đầu mới hay
Phụng hoàng mõi cánh ngừng bay
Hải âu dong ruổi dặm dài đường xa
Chiều nay buốt giá trăng tà
Vuốt ve kỷ niệm ngọc ngà ngày xưa
Vui cùng hai cảnh nắng mưa
Thu Đông Xuân Hạ bốn mùa tìm đâu
Giáng sinh nhỏ giọt lệ sầu
Thương người lữ thứ lo âu Đông về
 Xứ người lạnh lẽo tái tê
Co ro rét mướt lê thê thân già
Hai phương ngăn cách tình xa
Sao không về lại quê nhà ấm êm?
Cùng nhau hưởng thú điền viên...

 Saigon Mùa Giáng Sinh 16-12-2016

 Vkp phượng tím

 

 

No comments: