Sunday, December 11, 2016

Bài Thơ "Đăng Cao" Của Đổ Phủ - Nguyễn Cang


DỊCH BÀI THƠ "ĐĂNG CAO" của Đỗ Phủ
 
 

 

(Đăng cao 登高: Lên cao /Đỗ Phủ)

登高


風急天高猿嘯哀
渚清沙白鳥飛回
無邊落木蕭蕭下
不盡長江滾滾來
萬里悲秋常作客
百年多病獨登臺
艱難苦恨繁霜鬢
潦倒新停濁酒杯。
(
杜甫  )
 
Thơ  Trung Hoa thời Thịnh Đường, Đỗ Phủ ( 登高 ,760-770).


Đăng cao

 Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
  

(Đỗ Phủ)

 
Dịch nghĩa:
 

Lên đài cao

Gió thổi gấp, trời cao, vượn kêu sầu,
Bến nước trong, cát trắng, chim bay về.
Vô vàn lá rụng xuống, nghe xào xạc
Sông dài dằng dặc, nước cuồn cuộn chảy vô tận.
Muôn dặm thu buồn, mãi làm khách xứ người,
Cuộc đời lắm bệnh, một mình lên ngắm đài cao.
Gian nan, khổ hận, tóc mai dày thêm ngả màu sương gió,
Lận đận thân già ốm yếu nên mới phải thôi cạn chén rượu đục.

   Bài thơ này tác giả làm năm Đại Lịch thứ 2 (767) khi ở Biện Châu, chỉ trước khi mất khoảng 3 năm.

Dịch thơ:

Bản 1

 Lên Cao

Gió mạnh trời cao vượn rúc sầu
Bến trong cát trắng lượn đàn âu
Lào rào lá rụng cây ai đếm
Cuồn cuộn sông dài bước đến đâu
Muôn dặm quê người thân não cảnh
Một thân già yéu bước lên lầu
Khó khan ngao ngán bao là nỗi
Rượu uống không ngon chóng bạc đầu
                                  
Tản Đà

Bản 2

Lên đài cao

Gió lộng, trời cao, vượn hú buồn
Bến trong, cát trắng, rộn chim muông
Rào rào lá rụng, rừng sâu thẳm
Cuồn cuộn sông dài, nước chảy tuôn
Thu quạnh, xa nhà, thân đất khách
Đài cao, trăm bệnh, bước chưa chồn
Gian nan khổ hận đầu sương bạc
Vất vả thôi đành chén rượu buông!

Nguyễn Cang

Bản 3

Trên đài cao

Gió thổi trời cao vượn thét buồn,
Nước trong cát trắng thú về buôn.
Vô vàn lá bỏ cành rơi rụng,
Cuồn cuộn dòng sông nước chảy tuôn.
Vạn dặm xa nhà thân lữ khách,
Đài cao đơn độc thế sầu vương.
Gian nan khổ hận màu sương tóc,
Ốm yếu thân già rượu đục buông.


Hồ Nguyễn

Nguyễn Cang (7/12/16) 

 

No comments: