Sunday, December 18, 2016

Lễ Giáng Sinh & Tâm Sự Người Già - Khôi Nguyên


Lễ Giáng Sinh

 
 
 


Sau lễ Tạ Ơn tới Giáng Sinh,
Lòng người mừng đón thật linh đình.
Trong nhà, thông dựng quà đầy gốc
Ngoài cửa, đèn giăng sáng hoạt hình.
Hang đá Bê Lem, thêm máng cỏ,
Hài Đồng Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh.
Nô En thân thiết qua năm tháng,
Lương Giáo vui chung, đậm nghĩa tình...

 
Khôi Nguyên

 
Ông Già Nô En

 
Giáng Sinh ông đến mang quà cho
Tuổi trẻ, thiếu nhi, lẫn học trò.
Mũ áo đỏ tươi, cười rạng rỡ,
Tóc râu trắng xóa, nhạc hay ho.
Đường đi nai kéo, không cần nghĩ
Ống khói lối vào, chẳng phải lo.
Ông đến, ông đi, ông lại đến...
Thiếu ông, con trẻ mất vui to!

              
Khôi Nguyên

 
Tâm Sự Người Già

 
Sắp hàng , các bệnh viếng  người già,
Khoa học tiến rồi, vẫn thế a?
Rượu bổ trường sinh, chưa chế nổi,
Thuốc thần bất tử, dễ đâu mà?
Quyết tâm nghiên cứu, bao lâu nữa?
Bền chí tìm tòi, có vượt qua?
Dưỡng sức góp phần tăng tuổi thọ,
Vui cùng bè bạn khắp gần xa.

           
Khôi Nguyên