Monday, June 3, 2019

Di Chúc Vượn Hồ - Phan Huy


Di Chúc Vượn Hồ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lũ vẹm phỉ nơi hang chồn Bắc Pó
Sợ quên đi nguồn gốc vượn tinh tinh
Nên lâu lâu lại nhắc nhở nội tình
Quyết học tập noi gương Hồ vượn chúa

Hồ vượn chúa để lại tờ di chúc
Ngày ra đi gặp Các mác Lê nin
(Bởi từ quê bỏ gốc chối gia đình
Nên khi chết chỉ còn về với quỉ)

Hắn lại chết vào cái ngày trùng khí
Ngày đầu thai nước Cộng phỉ Xì hơi
Bọn cháu con e náo động lòng người
Nên gian dối đã dời ngày cáo phó

Nhưng di chúc hắn có gì để nói?
Mà đem ra học tập để làm gương
Chuyện đàn anh đấu đá ở biên cương
Khiến vượn chúa đã vô cùng đau đớn!

Hay là chuyện vào Miền Nam đánh mướn
Xua giống nòi vào biển máu rừng xương
Dưới chiêu bài đi “giải phóng quê hương”
Trước cướp bóc sau dâng thầy tổ quốc

Hay là chuyện đảng tội đồ khỉ đột
Chỉ phục tùng con quỉ chúa Lê nin
Bắt dân ta phải dứt nghĩa đoạn tình
Với tổ quốc và giống nòi Hồng Lạc

Càng học tập chúng càng thêm đốn mạt
Bốn triệu con đang phá nát xóm làng
Tham nhũng lộng hành áp bức dân gian
Khiến đất nước như trần gian địa ngục

Thật khốn khiếp cho cái tờ di chúc!
Hồ chết rồi còn để lại tai ương
Dìm quê hương vào một bể đoạn trường
Sâu thăm thẳm mịt mờ không lối thoát.

Phan Huy

 

 

 

No comments: