Saturday, November 30, 2019

Chinh Chiến Tàn - Nguyễn Cang


CHINH CHIẾN TÀN
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cảm tác theo ý thơ của Thuyên Huy bên dưới, là một bài thơ rất hay, có hồn và truyền cảm, sử dụng từ ngữ  thật điêu luyện, xuất sắc) 

 
Chiều nắng hạ ngày tàn cuộc chiến
Lịnh đầu hàng  áo giáp buông trôi
Hết rồi mấy trận thư hùng sát
Những lúc dừng quân súng gác trời

 
Nhớ thuở tung hoành say chiến thắng
Hạ Lào bảy mốt* pháo mưa tuôn
Bình Long anh dũng ma trơi gọi
Một trận xung phong giặc mất hồn

 
Những tưởng ngày mai vui chiến thắng
Ai ngờ thất trận trắng khăn tang
Dăm ba lính trẻ  ngồi vây lại*
Hoa dù áo bạc gói thân tàn

 
Hồn tử sĩ xuôi theo ngọn gió
Nghe đâu đây tiếng khóc lê thê
Giang sơn chẳng giữ cho bền vững
Nước mất đành thôi hết lối về

 
Chiến hữu năm xưa giờ tóc bạc
Nhớ mùa chinh chiến đã đi qua
Thương ai thân phận giờ lưu lạc
Còn có nghe hồn gọi thiết tha?!

 
Nguyễn Cang ( 29/11/2019)
*1. Hạ Lào bảy mốt: hành quân sang Hạ Lào 1971
*2. Có mấy người lính trẻ ngồi vây quanh, tự vận bằng lựu đạn năm 1975

 
Tàn Cuộc

 
Cho bạn tôi, bỏ trường sớm vào lính rồi nằm xuống ở chiến trường Bình Long An Lộc 1972

 

Anh buông súng trận ngồi bật khóc
Hết rồi một thuở chiến trường xưa
Áo hoa dù đẫm màu máu đục
Hồn rã rời đau mắt lệ đùa

Bạn bè tức tưởi thiên thu hận
Nón sắt vành nghiêng vọng bóng cờ
Hồn nương theo gió rừng biên trấn
Gởi người nằm xuống huyết lệ thơ

Còn đâu chiến hào đêm Thạch Hãn
Trưa gió lùa nung nắng Hạ Lào
Bình Long rừng hú ngồi chờ sáng
Chiều mưa Đồng Tháp muỗi gọi nhau

Gió hờn căm réo hồn tử sĩ
Người đi mang theo cả quê hương
Dặm trường mờ xa đường thiên lý
Tưởng chừng ai đợi ở chiến trường.

Thuyên Huy
Bendigo sang mùa không mưa nhưng trời vẫn còn mưa 2018

No comments: