Saturday, November 16, 2019

Tạ Ơn Người - Thuyên Huy


Tạ Ơn Người

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Viết cho TH

 
Một lần thương tạ ơn người
Tạ ơn rồi để tình chơi vơi sầu
Quen nhau ngày phố hạ đầu
Tiễn nhau ngày lá thay màu vàng thu
Với tay đong chút tình hờ
Đếm ngày tháng lỡ muộn chờ sớm đưa
Đường chiều tan tác tiếng mưa
Thôi đừng đưa tiễn cho vừa lòng nhau
Tạ ơn người cuộc tình đầu

 
Thuyên Huy
Một đêm về ngang phố Kew 2019

 

No comments: