Saturday, August 4, 2018

Mẹ Một Đời Bên Nhánh Sông - Thuyên Huy


Mẹ Một Đời Bên Nhánh Sông

 


 
 
 
 
 
 
 
Để nhớ người mẹ nghèo bên nhánh sông Vàm làng Long Chữ

 
Lầm lũi tháng ngày bên nhánh sông
Buồn theo từng con sóng ngược dòng
Mẹ đếm tuổi đời trong đơn lẻ
Chăn mòn chiếu lạnh những mùa đông

 
Ôm mái chèo lơi đội nắng chiều
Xuồng nghèo bông súng úa buồn theo
Nhà trơ vách trống mùa nước lớn
Dầu cạn tối  đèn gió hắt hiu

 
Đêm nghe tiếng sóng vỗ xô bờ
Lạnh lùng như tượng đá chơ vơ
Mẹ ôm con khóc giòng lệ muộn
Sông lặng lẽ chờ tiếng ầu ơ

 
Mẹ chậm dắt tay con đến trường
Đê dài thơ thẩn sáng mù sương
Bên sông trâm bầu mùa hoa nở
Mẹ cười nhìn đâu đó cuối đường

 
Ngày tiếp nối ngày bên nhánh sông
Chôn kín tình riêng một nổi lòng
Nón nghiêng rách hứng chiều nắng tím
Mẹ che con ngủ giữa chợ đông

 
Rồi con lớn dần con bỏ đi
Đi xa lâu lắm chưa lần về
Dặm trường định mạng đời lăn lóc
Mẹ vẫn xuồng chèo nhánh sông quê

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

No comments: